Enfüs Dersleri

Nadir Abi ile Hayat Dersi 1874 04.01.2013
Cilve-i Ehadiyet (Nadir Abiyle Ehline) 1435 21.01.2013
NADİR ABİYLE 28 1087 27.01.2013
NADİR ABİ 47 565 02.02.2013
NADİR ABİ 48 531 02.02.2013
NADİR ABİ 49 854 02.02.2013
NADİR ABİ 65 769 02.02.2013
ZAMAN 4 ( Ehline hususi ) 12056 10.02.2013
11 Müjde -1 12559 10.02.2013
ADEM 1 - Dikkat Mayınlı Tarla - 2054 11.05.2013
SİRAYET 2 2239 06.12.2013
SİRAYET - 4 2479 10.12.2013
Allahın İspatı 61-Enfüsi 2242 30.12.2013
ENFÜSİ 1-Ehline 1656 04.01.2014
Birbirine Sarılı Çok Yapraklı Bir Gül Goncası-Enfüsi-EHLİNE 3073 14.03.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele-1 (Buz-Su)(HUSUSİDİR) 1419 07.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele -2(Lüb - Kışır)(HUSUSİDİR) 1109 08.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele 3 (Lafız)-(HUSUSİDİR) 916 09.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele - 4 (Mana)(HUSUSİDİR) 1251 10.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele 5 (Ruh-Cesed 1) Hususi 1050 10.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele 6 (Ruh-Cesed 2) (HUSUSİDİR) 985 10.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele - 7-(HUSUSİDİR) 1499 12.04.2014
İnce Remizli Bir Mes'ele 8 (Nokta Nükte Farkı) 1456 23.04.2014
Bâki Fânide -(Ehl-i tefekkürlere Enfüsi derstir) 2019 14.05.2014
Enfüsî Tefekkürle Taşınıyoruz -(namahremler bakmasın) 3373 04.06.2014
Suret 1 - Kelam 5 - Kader 22 2596 30.09.2014
Su-Hava-Nur- 1 (10.notanın 1.dersi) 3625 21.10.2014
Su-Hava-Nur- 2 (10.notanın 2.dersi) 1545 21.10.2014
Ademden Vücuda Hicab-Sirayet-Ayna 2066 26.12.2014
Mukaddes, Münezzeh, Kudsiyet, Namaz (Müzakereli-Osman Kılıç) 3140 11.01.2015
Allahu Ehad (Afyon Enfüsi Programı - Murat Dursun) 3452 17.02.2015
Hiçliğini bilmek (Bremerhaven/Almanya) 1508 22.04.2015
Şeffafiyet, Mukabele, Tecerrüd Sırlarının Enfüsi Manaları - Murat Dursun 2480 07.05.2015
Sîma -1 ( Ruhu ve Ahireti seyretme zemini) (Bremerhaven/Almanya) 5336 29.06.2015
Suret -2 - Bu gördüğüm her şey nedir.? Varlığı sorguluyorum -( Ehline ) 2433 27.07.2015
Suret-3 Bu gördüğüm her şey nedir.? Varlığı sorguluyorum - Ehlinedir 2752 03.08.2015
Suret-5 2206 05.10.2015
Maddi ve manevi nefsi emmare 7567 29.12.2015
Suret 6 2400 11.01.2016
Suret 7-Dikkatli dinlersen inşaAllah ahiretin üstü açılır.. 2363 28.01.2016
Remizli nüktenin sırrı 1 (10.6.2009) 1628 07.04.2016
Remizli nüktenin sırrı 2 (10.6.2009) 1127 14.04.2016
SİRAYET 1 8067 09.09.2016
İnsanlığın serüveni -24 (Enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere)-(Ruhun 4 özelliğinden biri olan VÜCUD-HARİCİ..HÜVİYET-İ ŞAHSİYEM VE HAKİKAT-I İNSANİYEM) 2047 05.01.2017
İnsanlığın serüveni-25 ( Enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere-(Ruhun 4 özelliğinden biri olan VÜCUD-U HARİCİ..HÜVİYET-İ ŞAHSİYEM VE HAKİKAT-I İNSANİYEM.) 1740 16.02.2017
Dimağ -22 (Vahyin mertebeleri.) 1525 20.02.2017
Dimağ -23.. İlhamın mertebeleri.. Şumüllü ilham 1613 21.02.2017
Dimağ 25 - Kainatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru nefsi. 862 09.03.2017
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy Bitmedi, Meratibleriyle Devam Ediyor) 1339 17.03.2017
Vezaif-i Nübüvvet.. Nübüvvetin vazifeleri bitti mi? 1916 18.03.2017
İnsanlığın serüveni - 27 (Enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere, Levh-i mahfuzun bizdeki karşılığı olan DİMAĞ) 1796 30.03.2017
Dimağ - 29 (Dimağın meratiblerinden İZ'AN) 923 06.04.2017