Enfüs Dersleri

"Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim" ne demektir? Fatih Lermi 2134 22.07.2020
11 Müjde -1 12559 10.02.2013
24 Mektub-3..(Kainattaki hadsiz faaliyetin sırrı ve hikmeti)..Osman Akkaya 1792 13.11.2018
Adem - 25 (Murat Dursun) 2068 27.04.2017
ADEM 1 - Dikkat Mayınlı Tarla - 2054 11.05.2013
Adem as ve Ehl-i hakıkatın ölüm anı.. 2076 09.06.2019
ADEM VE MADUM #ENFÜS 46 25.11.2022
Ademden Vücuda Hicab-Sirayet-Ayna 2066 26.12.2014
AKIL KENDİ BAŞINA AKILLILIK YAPAMAZ ( Dimağ -206 Akıl -44) 23 06.01.2023
Aklin, Kalbin Ve Ruhun Abdesti 1174 29.07.2021
Allah cc Cennet karşılığında; sana, seni vaad ediyor..! 2357 02.04.2018
Allahın İspatı 61-Enfüsi 2242 30.12.2013
Allahu Ehad (Afyon Enfüsi Programı - Murat Dursun) 3452 17.02.2015
Aradığımızı Aradığımızdan Sormalıyız.(Ayet-ül Kübra 19.Mertebe)..( Murat Dursun.) 1778 31.01.2018
Bâki Fânide -(Ehl-i tefekkürlere Enfüsi derstir) 2019 14.05.2014
Ben Bendeydim ,Ben Bendeyim ,Ben Bende Olacağım. (Br -185 , Hususidir) 1365 25.05.2021
Bendeki 'O' ile 'O' ndaki ben..Ene... 2327 09.06.2019
Bilmeyi Bilmiyorum.Tefekkür Zihninde Mekan Açar.İçsel Seyahat Nasıl Oluyor.Ahiret Nerede. (İntibahlarımdır) 1840 05.10.2020
Birbirine Sarılı Çok Yapraklı Bir Gül Goncası-Enfüsi-EHLİNE 3073 14.03.2014
Bu Alem Birbiri Üzerine Sarılı Gül Goncası Gibidir 1643 14.11.2020
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol - 5 (Enfüsidir Hususidir.Risale-i nur dersi değildir.) 1631 26.12.2017
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol - 6 (Enfüsidir Hususidir. Risale-i Nur dersi degildir) 1715 09.01.2018
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol -7 1479 27.04.2018
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol -8 1511 28.04.2018
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol -9 1642 25.06.2018
Cilve-i Ehadiyet (Nadir Abiyle Ehline) 1435 21.01.2013
Damar -1 ( Yavuz selim ) 1904 09.09.2019
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy Bitmedi, Meratibleriyle Devam Ediyor) 1339 17.03.2017
Dimağ - 29 (Dimağın meratiblerinden İZ'AN) 923 06.04.2017
Dimağ - 30 (Dimağın Mertebelerinden İz'an-2.. İmtisal-1) 1491 14.04.2017
Dimağ - 31 İmtisal-2 (Enfüsidir Hususidir) 1487 26.12.2017
Dimağ - 32 İz'andaki İmtisal - 3. Dersi (Enfüsidir Hususidir) 1709 26.12.2017
Dimağ - 33 - İltizam (Enfüsidir Ehlinedir) 1505 28.12.2017
Dimağ - 34 - İltizam 2 (Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari, Cüz-Cüzî, Küll - Küllî, İslamiyet - İman - Enfüsidir Ehlinedir) 1418 28.12.2017
Dimağ - 35 (İltizam - 3 Enfüsidir - Ehline) 1488 04.01.2018
Dimağ - 36 (İltizam - 4 Enfüsidir - Ehline) 1822 11.01.2018
Dimağ - 62 (Tekvin, Tahayyül - 7) 1703 13.12.2018
Dimağ - 63 ( Tahayyül - 8) 1530 21.12.2018
Dimağ - 64 ( Tahayyül - 9) 1468 02.01.2019
Dimağ -22 (Vahyin mertebeleri.) 1525 20.02.2017
Dimağ -23.. İlhamın mertebeleri.. Şumüllü ilham 1613 21.02.2017
Dimağ 25 - Kainatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru nefsi. 862 09.03.2017
Dimağ -37 (İtikad -1)..Hususidir..Enfüsidir. 1617 08.02.2018
Dimağ -38 (İtikad -2) 1527 14.02.2018
Dimağ -39 (İtikad -3)..Hususidir.Enfüsidir. 1307 07.03.2018
Dimağ -40 (İtikad -4) Hayattaki ve ailedeki Cebriye ve Mu'tezile. 2094 17.03.2018
Dimağ -41 (İtikad -5) 1388 04.04.2018
Dimağ -42 (İtikad -6) 1242 16.04.2018
Dimağ -43 (İtikad -7) 1265 20.04.2018
Dimağ -44 (İtikad -8) 1411 02.05.2018
Dimağ -45 (İtikad -9) 1288 13.05.2018
Dimağ -46 (İtikad -10) 1537 19.05.2018