SİRAYET 1

8143 09.09.2016
İndir

Sirayet : kainatın işletim sistemini insanda kopyalanmasından ortaya çıkan çalışan işletim sisteminden bir programdır sirayet, bu programın bir ucu cehennemini diğer ucu da senin cehennemine taşıyor

Mektubat 457, bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak belkide o saadete girmektir.

Bu dünyada yaşadığın haletin zıddı ile karşılanmayacaksın.

Ezel ebed ile gayb ve şahadet arasındaki insan denilen kavaşağa hoşgeldiniz, vacib ile mahluk arasındaki insan denilen meçhule hoşgeldiniz, insan denilen sırlar ülkesine hoşgeldiniz. Koyunun rahat ve emin olabilmesi için sahibinin koyun cinsinden olmaması gerekir ki koyun rahat etsin.

                Bu dünyada rahatlığın varlık cinsinden olmayan bir çobanına inanmaklar mümkündür.

İnsan için en gizemli ve gizli şey kendisidir.

İnsanın ruhsal yapısı bu alemin malzemesiyle yapılmadığı için sırf bu alemin mahsulleriyle çözümlenip huzurunu temin edemeyeceğini aklın bilmesi lazım.

 

 

Sözler 233, Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel masnuâtın bu derece san'atperver, hattâ ağzın her çeşit tadını nazara alan in'âmperver San'atkârı, Arş ve ferşi çınlattıracak bir velvele-i istihsan ve takdir içinde, berr ve bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükran ve tekbirle, perestişkârâne Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lâkayd kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadarâne onu resûl yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirâyet etmesini istemesin?

                Bir insan bir insanı ona taşınarak yapılandırıyor ...

İnsan etkilenen ve etkileyendir

Allah rasülünün sohbetinde insibağ ve in’ikas

İşaretül icaz 62, "Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?" diye sual eden saile cevaptır. Yani, hidayette saadet-i dareyn vardır. Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-ı hidayettir. Zira, hidayet haddizatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir; öyle de,  vebilahireti-2- ahiretin felah ve saadetini intaç eder.

İnsan kendisini tanıdıkça büyür ve yükselir, ulvileşir...diğer şeyler küçükleşir...

Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 467 İşte, en küçük zîhayatta, hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayatın ziyâsı olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hânesindeki odalarda gezdiği gibi, o zîhayat kendi aklı ile avâlim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismâniyede gezer. Yani, o zîşuur ve zîhayat, mânen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi o zîşuurun mir'at-ı ruhuna misafir olup, irtisâm ve temessül ile geliyorlar.

Karşı tarafın sana her cihette yakınlığı nispetinde fikrettiklerini, hissetiklerini, zevkettiklerini, endişe ve korkularını karşıya yüklüyorsun. Bu sirayetin bir mertebesi olan insiba ve inikas ...

                Korkunun temeli, benim zannetiğim mülkü kaybetmek endişesinden çıkıyor, oysa senin zannetiğin mülk olan hayat, beden, ruh gibi şeylerin, var olan nimetleri kendinin zannetmendir. Bu zannetmekten ortaya çıkan endişe, yani mülkü sahibine teslim etmiyoruz.

                Kör olası cehalet görmeyi göze indirdi ...

Hazır olandan huzur olur, ondandır şehadet ediyoruz ...

...... Allah diyecek ki “ben sendeydim sen nerdeydin”

“iyyake nağbudu ve iyyake nestain” görme kapısı

On birinci mektup, İrtisam ise, eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer: güneşin ziyası ve harareti, aynadaki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası, suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Meselâ necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir, ne murdardır. Ve yılanın timsali ısırmaz.

Yorumlar

Yorum Yap
el fakirul hakir

selamunaleykum güzel abime ve güzel kardaşlarıma. aman canım kardeşim uzak dur tokatını yemiş biri olarak konuşuyorum. onlar istidatları ile bizimki bir değil.öyle bir yangınki bilinmez. bir günahı terk, az bişe imanını arttırma en üstün mertebe bunlar zaten Cenabı hak bizi biliyor bizim için en uygun şey ile bizi şevklendiriyor. bunu çok yaşadım. dua eder dua isterim.dehşetli günahlarımdan kurtulmak için duanızı isterim Hasan abim ve kardeşlerim.

09.01.2017
Nurdersi.com

sana yazdım.geleceğe geçmişe gitmeyle meşkul olma.şimdi burda hizmet et.s.a

09.01.2017
Ziyaretci

Tamam Abi

09.01.2017
Ziyaretci

Selamun Aleyküm Hasan Abi Asrın Müceddidlerinin ve Peygamberlerin Cenab-ı Hakkın "HAY" ismine mazhar oldukların'dan dolayı şuan da tasarrufları oluyor.Sorum şu: -Mesela Kur'an okurken veya Risale-i Nur okurken geleceğe gidip "Hizmet" için güzel şeyler yapmak için o aleme giriyorum.Ordan oraya hizmet manasına veya bir insanın alemine girerek uzaktan tasarruf ta mümkünmüdür.Ama öyle bir yoğunluk oluyor ki o anda sanki orada gibi bir nevi? Bu cevabı bana mı yazdınız abi ?

09.01.2017
Nurdersi.com

bu işlerden uzak dur.meşkul olma.tuzağa düşmek üzeresin.yapma bu işleri dersini oku tevbe istiğfar ve dua et yeter

09.01.2017
Ziyaretci

Selamun Aleyküm Hasan Abi Asrın Müceddidlerinin ve Peygamberlerin Cenab-ı Hakkın "HAY" ismine mazhar oldukların'dan dolayı şuan da tasarrufları oluyor.Sorum şu: -Mesela Kur'an okurken veya Risale-i Nur okurken geleceğe gidip "Hizmet" için güzel şeyler yapmak için o aleme giriyorum.Ordan oraya hizmet manasına veya bir insanın alemine girerek uzaktan tasarruf ta mümkünmüdür.Ama öyle bir yoğunluk oluyor ki o anda sanki orada gibi bir nevi?

08.01.2017
Ahbapp

Bismillah..... Ben biraz çok basite indirgeyerek fizik anlatayım , eğer becerebilirsem fizik kısmından tıbbi sonucu elde edip tıbbi açıklamaya ulaşacağız.. Fizik Kuralı: İçerisinden akım(elektirik enerjisi) geçen bir kablonun çevresinde manyetik alan oluşur... ......Mesela manyetik alan yoğun olan yerde pusula doğru göstermez.....İnsan vücudunda bir çok şeyde elektirik kullanılır.....ve elektirik olan yerde manyetik alan oluşur..yani sen bu satırları okurken vücudunda manyetik alan oluşuyor.... Manyetik alanlar birbirinden etkilenir... Otobüste birisi koltuktan kalktığında hemen oturma manyetik alan kaynağı uzaklaşınca azalır ve biter .....sonuçta herşey enerji....manyetik alanda enerji .....radyasyonda enerji insan için zararlı sakın yaklaşma....kötü huy ve hasletlerde özünde enerji öyle enerji kaynaklarına yaklaşma etkilenirsin......

04.11.2016
Ziyaretci

Selamün Aleykum Hasan Abi sizden allah razı olsun.Fakat benim size bir sualim olacaktı.Siz bir dersinizde demiştiniz ki biri oturduğu yerden kalktığında siz onun oturduğu yere oturmayınız.Çünkü kötü hasletleri geçebilir tarzında birşey söylemiştiniz.Fakat ben tam bu hususu anlayamadım.Bana bunu izah edebilir misiniz?Tıbbi bir açıklaması var mı acaba.

07.04.2016
Nurdersi.com

Sizlerden de allah raziolsun.

26.12.2014
SEYDA

Güzel bir çalışmaya başladık.Sitedeki bütün görüntülüler-sesliler-dosyalar-resimler 'excelde' alfabetik bir liste haline getirilmiştir.Artık sitede neler olduğuna buradan çok daha kolay ulaşabilirsiniz.Linkli olduğu için de excelin içindeki istediğiniz dosyaya tıklayınca direk sitedeki o dosyaya bağlanıyorsunuz. ELLERİNİZE SAĞLIK O KADAR GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ Kİ ALLAH YAPANLARDAN VE VESİLE OLANLARDAN RAZI OLSUN.

25.12.2014
Ziyaretciyıldız

sığmadım kainata,bir mü'minin kalbine sığdım diyorya;huzur,muhabbet almamız cenabı hakkın,teayyunve teşahhus etmesi;sıkıntı, keder,vesvese,de dimağa,vicdana gönderilen olumsuzluklar,nefis ve şeytanın hilesi tuzağı...işte o teayyün ve teşahhusdan hz.ibrahim as.cebrail as.yardımını red ediyor o varken sana ihtiyac duymam diyor ve ,halilullah ünvanını alıyor,yunus emre cennetten vazgeçiyor bana seni gerek seni diyor.

19.11.2013
Ziyaretci

abi ALLAH razı olsun. internette dolaşırken murat dursun abinin de dersine denk geldim. orada her insanda ayrı bir hakimiyet-i esma vardır. onu bulup göre hareket ederse mutlu olur diyordu.biz bu hakimiyet-i esma meselesini meşrep ve mesleğimize tatbik nasıl ederiz?yani hangi isim bizde hakimse, o isme yakın ya da o ismin hakim olduğu meşrebe dahil olmak gibi... bunu nasıl anlayıp hissedeceğiz?

08.11.2013
 • 00:07:13
  Sen kendi lisanını öğren 1675 29.07.2021
 • 00:03:03
  Aklin, Kalbin Ve Ruhun Abdesti 1295 29.07.2021
 • 00:37:36
  Sen Sana Çok Değerlisin Kendi Kıymetini Bil Olurmu ! 1530 27.07.2021
 • 01:34:34
  Ben Bendeydim ,Ben Bendeyim ,Ben Bende Olacağım. (Br -185 , Hususidir) 1468 25.05.2021
 • 01:03:13
  Hiç 11 1698 01.02.2021