Enfüs Dersleri

Dimağ - 30 (Dimağın Mertebelerinden İz'an-2.. İmtisal-1) 1667 14.04.2017
Dimağ - 29 (Dimağın meratiblerinden İZ'AN) 1033 06.04.2017
Dimağ - 32 İz'andaki İmtisal - 3. Dersi (Enfüsidir Hususidir) 1842 26.12.2017
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy Bitmedi, Meratibleriyle Devam Ediyor) 1510 17.03.2017
Dimağ -53 (İtikad -16) 1386 25.09.2018
Dimağ -42 (İtikad -6) 1410 16.04.2018
Dimağ -45 (İtikad -9) 1407 13.05.2018
Dimağ - 62 (Tekvin, Tahayyül - 7) 1852 13.12.2018
Dimağ -57 ( Tahayyül-3 ) 1830 13.11.2018
Dimağ 25 - Kainatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru nefsi. 974 09.03.2017
Dimağ -58 ( Tahayyül -4 ) 1630 18.11.2018
Dimağ -39 (İtikad -3)..Hususidir.Enfüsidir. 1419 07.03.2018
Dimağ -59 ( Tahayyül -5 ) 1729 21.11.2018
Dimağ -66 ( Tasavvur -1 ) 1944 15.01.2019
Dimağ -61.. (Tekvin Adem Emir İlim İrade Kudret ) 1734 08.12.2018
Dimağ - 31 İmtisal-2 (Enfüsidir Hususidir) 1605 26.12.2017
Dimağ -40 (İtikad -4) Hayattaki ve ailedeki Cebriye ve Mu'tezile. 2094 17.03.2018
Dimağ -38 (İtikad -2) 1660 14.02.2018
Dimağ -67 ( Tasavvur -2 ) 1697 16.01.2019
Dimağ - 34 - İltizam 2 (Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari, Cüz-Cüzî, Küll - Küllî, İslamiyet - İman - Enfüsidir Ehlinedir) 1562 28.12.2017
Dimağ -65 ( Tahayyül -10 ) 1603 07.01.2019
Dimağ - 35 (İltizam - 3 Enfüsidir - Ehline) 1599 04.01.2018
Dimağ -68 ( Tahayyül -11 ) 2200 22.01.2019
Dimağ - 64 ( Tahayyül - 9) 1588 02.01.2019
Dimağ -37 (İtikad -1)..Hususidir..Enfüsidir. 1781 08.02.2018
Dimağ -46 (İtikad -10) 1648 19.05.2018
Dimağ - 36 (İltizam - 4 Enfüsidir - Ehline) 1944 11.01.2018
Dimağ -60 ( Tekvin -Tahayyül -6 ) 1912 29.11.2018
Dimağ -44 (İtikad -8) 1531 02.05.2018
Dimağ -43 (İtikad -7) 1408 20.04.2018
Dimağ - 63 ( Tahayyül - 8) 1679 21.12.2018
Dimağ -48 (İtikad -12) 1658 26.06.2018
Dimağ -49 (İtikad -13) 1419 01.08.2018
Dimağ -41 (İtikad -5) 1527 04.04.2018
Dimağ -54 (İtikad -17) 1945 06.10.2018
Dimağ -50 (İtikad -14) 1311 03.08.2018
Vicdan Aynasında Her Şey Asıllarına Dönüştürülüyor! (Dimağ-207 Vicdan-26) 867 10.01.2023
Dimağ -47 (İtikad -11) 1650 23.05.2018
Damar -1 ( Yavuz selim ) 2021 09.09.2019
Adem - 25 (Murat Dursun) 2189 27.04.2017
Hayat tabaka-i insaniyeye çıkarsa -5 (Bremerhaven enfüs kampı) 1378 01.03.2020
AKIL KENDİ BAŞINA AKILLILIK YAPAMAZ ( Dimağ -206 Akıl -44) 351 06.01.2023
Kesrette Vahdaniyetini İlan... Vahdaniyet, Vahidiyet, Vahdet, Ehadiyet, Kesret, Tevhid. Osman Akkaya 2644 02.02.2024
Hayat tabaka-i insaniyeye çıkarsa -3 ve Şuur -3 (Bremerhaven enfüs kampı) 1490 01.03.2020
24 Mektub-3..(Kainattaki hadsiz faaliyetin sırrı ve hikmeti)..Osman Akkaya 1943 13.11.2018
Dimağ -52 (İtikad -15) 1297 12.09.2018
Dimağ -56 (Tahayyül -2) 1788 02.11.2018
Bütün Cihanı Bir Nokta Yap. O Noktaya (Cihana) Hakim Ol - 5 (Enfüsidir Hususidir.Risale-i nur dersi değildir.) 1779 26.12.2017
İnsanlığın Serüveni -33..Reyhanlı..Öğretmenlerle.. 1895 17.12.2019
Kab-ı kavseyn -5.. (Enfüsidir, Hususidir, Ehlinedir) 1489 31.10.2018
Dimağ - 33 - İltizam (Enfüsidir Ehlinedir) 1606 28.12.2017
Kab-ı kavseyn-3..Bodrum kampı 1706 24.11.2018