Önerilen Sesler

Sesli Dersler

Dimağ-27..(Dimağın meratiblerinden TASDİK)..Hususidir..Enfüsidir 236 23.03.2017
İnsan-î berzah -1 637 21.03.2017
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy bitmedi, meratibleriyle devam ediyor.) 159 17.03.2017
Kader 28 584 12.03.2017
İnsanlığın serüveni - 26 (Enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere Ruhun 4 özelliğinden biri olan; Kanun-u Emr.) 396 17.03.2017
Aldanma ey Müslüman... Dostunu düşmanını iyi tanı 360 14.03.2017
Kelime-i Şehâdet - Murat Dursun 968 29.10.2017
Vezaif-i Nübüvvet - Nübüvvetin vazifeleri bittimi 523 18.03.2017
Keyfiyet - 3 (ve Mehdi) 700 17.03.2017
Dinler olmasa idi dünyanın ne olduğu, insanın kim olduğunu ne ile nasıl bilecektik. 365 14.03.2017
İsraf 8 - Ey bekarlar evlenirken alırsan 559 04.03.2017
Evlilik 1 1400 06.10.2017
Kur'andaki (emir, nehy - vaad, vaîd - terğib, terhi - zecr, irşad - kasas, emsal - ahkâm, maârif-i ilahiyye) 355 12.03.2017
Vakf-ı hayat 2 202 09.03.2017
Öldükten Sonra Dirilme - 4 (Haşir) 691 29.12.2017
Ubudiyet (Geçmiş yıllara ait derstir) 397 14.03.2017
İman ettim demekle olmuyor. 397 09.03.2017
Küllileşmek 910 23.11.2017
Tesettür 2 (2011 yılına ait derstir) 459 07.03.2017
Vakf-ı hayat 3 245 09.03.2017
Kur'anın üslûbu ve icazı 420 12.03.2017
Ruhun Kanseri - Düştüğün Yerden Kalk - Şeytanın Silahı - Günahın Vücuttaki Karşılığı 953 19.07.2018
Allah'ın cc isbatı - 98 304 17.03.2017
Kur'an nasıl enerjiye dönüşür ve merhametsiz doktorlar 435 18.03.2017
Düşüncelerine hakim olmak için... 333 09.03.2017
Cehennemde vücudumu o kadar büyüt ki müslümana yer kalmasın. Hz. Ebubekir (RA) 232 09.03.2017
İtikadı var imanı yok ehvenü şer 336 09.03.2017
Aldanma 2 315 10.03.2017
Mazi, Hal, İstikbal, Matematik, Dünya ve Ahiret 1252 15.11.2017
Hz. Musa (AS) nehri ikiye ayırması, firavunun cesedinin çürümemesi. 590 17.03.2017
Kur'an Terapisi - 7 (Mutlaka tarif edildiği şekilde dinleyiniz) 2193 23.11.2017
Dünyada en lezzetli şey nedir? 341 10.03.2017
İsrafil as borozanıyla ruhlar-Gök gürültüsüylada çekirdeklerin uyandırılması 227 15.09.2023
Büyük günahları işleyib istiğfar etmemek-6 212 21.09.2023
Erkek ve Kadınların birbirlerinden ayrı sıkıntı sebebleri 395 24.09.2023
Nas suresi.(Sihir-vesvese-vehimleri iptal eden) 340 25.09.2023
Rüyamda vicdandaki İrade ve Zihnin üstleri nasıl açılırı gördüm 334 03.10.2023
Sahih Hadismidir anlamanın çok yolundan biri yolu.. 166 31.10.2023
Huruf-u mukattaa ve Sıkıntının kökeni 203 31.10.2023
Sonsuz merhametin ne olduğunu bilmiyorum 155 21.11.2023
Ku'anî Dua 142 23.11.2023
İsraile kola içerek desteklemiş olur..Kader ilim nevindendir ve hali ve vicdanidir. 183 28.11.2023
Allah'ın cc bir kısım kulları var ki!.. 385 18.03.2017
Kaderimde zülme uğrayacak ve sonra öldürülecek.Zalime de öldürecek yazılıysa..(Haşa!) -29 696 20.03.2017
Çocukların simalarıyla bizim simalarımız niye çok farklı 842 23.11.2017
Müslümanların farkında olmadıkları. 1090 23.11.2017
Hz.Peygamberimizin ( ASM ) imanına özeniyorum. 1161 23.11.2017
psikoloji-363 Bedeli verilmeden birşey verilmiyor. 1066 23.11.2017
Lahika mektubları okunup yaşanmazsa... 1222 11.11.2017
Ahirete iman etmek niçin ihtiyaçtır. 809 12.11.2017
Müzakereli 9. söz 356 21.03.2017
Dimağ 25 - Kainatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru nefsi. 344 09.03.2017