Önerilen Sesler

Sesli Dersler

Dimağ-27..(Dimağın meratiblerinden TASDİK)..Hususidir..Enfüsidir 344 23.03.2017
İnsan-î berzah -1 762 21.03.2017
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy bitmedi, meratibleriyle devam ediyor.) 269 17.03.2017
Kader 28 714 12.03.2017
Sözler 470 - Kadere İman Hürriyetimizi Verir (Müzakere) 13 14.07.2024
Sözler 472 - Dünyadaki Musibetler Beliyyeler Rahmete 11 14.07.2024
İnsanlığın serüveni - 26 (Enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere Ruhun 4 özelliğinden biri olan; Kanun-u Emr.) 507 17.03.2017
Aldanma ey Müslüman... Dostunu düşmanını iyi tanı 454 14.03.2017
Kelime-i Şehâdet - Murat Dursun 1110 29.10.2017
Vezaif-i Nübüvvet - Nübüvvetin vazifeleri bittimi 642 18.03.2017
Keyfiyet - 3 (ve Mehdi) 831 17.03.2017
Dinler olmasa idi dünyanın ne olduğu, insanın kim olduğunu ne ile nasıl bilecektik. 481 14.03.2017
İsraf 8 - Ey bekarlar evlenirken alırsan 673 04.03.2017
Evlilik 1 1533 06.10.2017
Kur'andaki (emir, nehy - vaad, vaîd - terğib, terhi - zecr, irşad - kasas, emsal - ahkâm, maârif-i ilahiyye) 480 12.03.2017
Vakf-ı hayat 2 299 09.03.2017
Öldükten Sonra Dirilme - 4 (Haşir) 799 29.12.2017
Ubudiyet (Geçmiş yıllara ait derstir) 518 14.03.2017
İman ettim demekle olmuyor. 505 09.03.2017
Küllileşmek 1068 23.11.2017
Tesettür 2 (2011 yılına ait derstir) 574 07.03.2017
Vakf-ı hayat 3 341 09.03.2017
Kur'anın üslûbu ve icazı 535 12.03.2017
Ruhun Kanseri - Düştüğün Yerden Kalk - Şeytanın Silahı - Günahın Vücuttaki Karşılığı 1110 19.07.2018
Allah'ın cc isbatı - 98 409 17.03.2017
Beşerin Fesadını Nazara Almam Ne demek? 10 14.07.2024
Kur'an nasıl enerjiye dönüşür ve merhametsiz doktorlar 564 18.03.2017
Düşüncelerine hakim olmak için... 449 09.03.2017
Cehennemde vücudumu o kadar büyüt ki müslümana yer kalmasın. Hz. Ebubekir (RA) 350 09.03.2017
Korkudan korkma bırak kendini hayatın akıcı hakikatına 218 18.05.2024
İtikadı var imanı yok ehvenü şer 439 09.03.2017
Aldanma 2 412 10.03.2017
Mazi, Hal, İstikbal, Matematik, Dünya ve Ahiret 1375 15.11.2017
Hz. Musa (AS) nehri ikiye ayırması, firavunun cesedinin çürümemesi. 720 17.03.2017
Kur'an Terapisi - 7 (Mutlaka tarif edildiği şekilde dinleyiniz) 2344 23.11.2017
Dünyada en lezzetli şey nedir? 477 10.03.2017
Ölüm Korkusu 3 24 19.10.2017
İsrafil as borozanıyla ruhlar-Gök gürültüsüylada çekirdeklerin uyandırılması 376 15.09.2023
Büyük günahları işleyib istiğfar etmemek-6 397 21.09.2023
Erkek ve Kadınların birbirlerinden ayrı sıkıntı sebebleri 588 24.09.2023
Nas suresi.(Sihir-vesvese-vehimleri iptal eden) 528 25.09.2023
Rüyamda vicdandaki İrade ve Zihnin üstleri nasıl açılırı gördüm 534 03.10.2023
Sahih Hadismidir anlamanın çok yolundan biri yolu.. 352 31.10.2023
Huruf-u mukattaa ve Sıkıntının kökeni 695 31.10.2023
Sonsuz merhametin ne olduğunu bilmiyorum 363 21.11.2023
Ku'anî Dua 348 23.11.2023
İsraile kola içerek desteklemiş olur..Kader ilim nevindendir ve hali ve vicdanidir. 464 28.11.2023
Yeniler İçin İzahlı Vicdan Nedir 341 26.12.2023
Birinci ve İkinci Şuur 286 28.12.2023
Vicdan Rabbini Görüyor 370 29.12.2023
Psikoloji-444.Korku geleceğin delilidir 410 03.01.2024
Kabz haleti-Beden ve aklın hayatları-Sema ve arzın altı günde yaratılması 423 10.01.2024