Görüntülü Dersler

Dimağ-27..(Dimağın meratiblerinden TASDİK)..Hususidir..Enfüsidir 720 23.03.2017
Kaderimde: zülme uğrayacak ve sonra öldürülecek.Zalime de: öldürecek yazılıysa..(Haşa!) -29 1227 20.03.2017
Kastamonu lahikasından -260.263.264.265 922 06.03.2017
İnsan-î berzah -1 1338 23.03.2017
Dimağ -24 ( Vahiy - ilham - Ayet.)..Enfüsidir ve Ehlinedir. 846 01.03.2017
Dimağ -137 ( Emr-i Tekviniye , Evamir-i Tekviniye -4 ) 997 20.11.2020
Dimağ - 30 (Dimağın Mertebelerinden İz'an-2.. İmtisal-1) 1655 14.04.2017
Dimağ - 29 (Dimağın meratiblerinden İZ'AN) 1017 06.04.2017
Dimağ - 32 İz'andaki İmtisal - 3. Dersi (Enfüsidir Hususidir) 1827 26.12.2017
Dimağ - 26 (Risalet ve Vahiy Bitmedi, Meratibleriyle Devam Ediyor) 1481 17.03.2017
Cismaniyet -16 (Bendeki 'O'.. 'O'ndaki ben)..Enfüsidir..Ehlinedir..(4:12' lıktır) 2087 27.07.2016
Dimağ -53 (İtikad -16) 1372 25.09.2018
Dimağ -136 (Tekvin) 730 11.11.2020
Dimağ -42 (İtikad -6) 1382 16.04.2018
Dimağ -45 (İtikad -9) 1380 13.05.2018
Dimağ - 28 (Dimağın mertebelerinden TASDİK) 794 30.03.2017
Dimağ - 62 (Tekvin, Tahayyül - 7) 1833 13.12.2018
Dimağ -106 (Taakkul -12)(Akıl ve Zekavet, Alem-i Şehadet. Bilim, İlim, Hakikat) 691 11.02.2020
Dimağ -126 (Akıl, Sırrı Vahdet ve Sırrı Tevhid) 737 18.08.2020
Dimağ -57 ( Tahayyül-3 ) 1806 13.11.2018
Dimağ -13 (Hz.İsa (a.s) semadan sana indi.!).Hususidir.Enfüsidir 1680 15.12.2016
Dimağ -75 (Taakkul -1) 1153 21.04.2019
Dimağ 25 - Kainatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru nefsi. 959 09.03.2017
Dimağ -72 (Tasavvur -3) 822 21.03.2019
Dimağ -127 (Akıl, Risalet, Resul.) 676 30.08.2020
Dimağ -58 ( Tahayyül -4 ) 1615 18.11.2018
Dimağ -98 (Tahayyül -21) 781 13.12.2019
Dimağ -101 (Tahayyül -23) 692 10.01.2020
Dimağ -86 (Tasavvur -6) 806 21.09.2019
Dimağ -39 (İtikad -3)..Hususidir.Enfüsidir. 1394 07.03.2018
Dimağ -59 ( Tahayyül -5 ) 1706 21.11.2018
Dimağ -66 ( Tasavvur -1 ) 1928 15.01.2019
Dimağ -61.. (Tekvin Adem Emir İlim İrade Kudret ) 1713 08.12.2018
Dimağ - 31 İmtisal-2 (Enfüsidir Hususidir) 1592 26.12.2017
Dimağ -40 (İtikad -4) Hayattaki ve ailedeki Cebriye ve Mu'tezile. 2094 17.03.2018
Dimağ -38 (İtikad -2) 1638 14.02.2018
Dimağ -109 (Taakkul -15) 588 03.03.2020
Dimağ -67 ( Tasavvur -2 ) 1684 16.01.2019
Dimağ - 34 - İltizam 2 (Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari, Cüz-Cüzî, Küll - Küllî, İslamiyet - İman - Enfüsidir Ehlinedir) 1543 28.12.2017
Dimağ -65 ( Tahayyül -10 ) 1590 07.01.2019
Dimağ - 35 (İltizam - 3 Enfüsidir - Ehline) 1583 04.01.2018
Dimağ -108 (Taakkul -14) 594 03.03.2020
Dimağ -68 ( Tahayyül -11 ) 2178 22.01.2019
Dimağ -69 İkizim görünmeyen ağaç. Kader, kaza, istidat, kabiliyet, kalıbı ilmi miktarı kaderi -3 1003 14.02.2019
Dimağ -17 Kelam.(Nasıl çalışıyoruz.Ezberden,kafadan rastgele yazılmıyor.! Muhakemat) 1160 18.01.2017
Dimağ -71 (Tahayyül -13) 639 22.03.2019
Dimağ -105 (Tahayyül -26) 653 07.02.2020
Dimağ - 64 ( Tahayyül - 9) 1572 02.01.2019
Dimağ -132 (Akıl -8) 533 21.10.2020
Dimağ -37 (İtikad -1)..Hususidir..Enfüsidir. 1742 08.02.2018
Dimağ -107 (Taakkul -13) 649 18.02.2020
Dimağ -46 (İtikad -10) 1634 19.05.2018